Klub celiaků Zlín - Bezlepkově ve Zlíně, z.s.

Příspěvky zdravotních pojišťoven

 
Přehled zdravotních pojišťoven, které poskytují příspěvky na bezlepkovou dietu v roce 2019.
 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - VZP (111)
 
Příspěvek až 6000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.
Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepková nebo bez lepku ( v období od 1.1.-31.12.2019) nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně.
 
Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2x ročně, vždy za uplynulé pololetí v max. výši 3000 Kč, a to: 
 
- za období leden - červen od 1.7.-31.8.2019
- za období červenec - prosinec od 1.12.-31.12.2019
 
Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto označeny.
 
Podrobné podmínky čerpání naleznete na webu: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/bezlepkova-dieta
 
 
 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - VOZP (201)
 
pro rok 2019 bez příspěvku
 
 
 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209)
 
Příspěvek do 4000 Kč 1x ročně bez omezení věku.
 
Program Zlepšené služby - pojištěnci trpící celiakíí
Na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním. Musí být předložen doklad o nákupu bezlepkových potravin + potvrzení od ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě.
 
Podrobné podmínky čerpání naleznete na webu: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/zlepsene-sluzby
 
 
 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - ZPMVCR (211)
 
Pro rok 2019 bez příspěvku
 
 
 
Revírní bratrská pojišťovna - RBP (213)
 
Preventivní program
- děti a mládež do 18 let - příspěvek do 1000 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
- pojištěnci do 59 let - příspěvek do 1000 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
- pojištěncí nad 60 let - příspěvek do 1000 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
 
Ale pozor, v rámci limitů je možné sloučit a tím i navýšit finanční příspěvek až do výše 10 000 Kč.
viz. odkaz Bonusy
 
 
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví -OZP (207)
 
pro rok 2019 prozatím nezvěřejněno
 
 
 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - ČPZP (205)
 
Preventivní programy
- děti a mládež do 17 let včetně - příspěvěk do 1000 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin (doklad o zaplacení nesmí být starší 3 měsíce).
 
Podrobné podmínky naleznete na webu: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti
 
 
 
 
 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode