Klub celiaků Zlín - Bezlepkově ve Zlíně, z.s.

Příspěvky zdravotních pojišťoven

 
Přehled zdravotních pojišťoven, které poskytují příspěvky na bezlepkovou dietu v roce 2018.
 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - VZP (111)
 
Příspěvek až 6000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.
Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepková nebo bez lepku ( v období od 1.1.-31.12.2018) nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně.
 
Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2x ročně, vždy za uplynulé pololetí v max. výši 3000 Kč, a to: 
 
- za období leden - červen od 1.7.-31.8.2018
- za období červenec - prosinec od 1.12.-31.12.2018
 
Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto označeny.
 
Podrobné podmínky čerpání naleznete na webu: www.klubpevnehozdravi.cz/prispevek-na-bezlepkovou-dietu/
 
 
 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - VOZP (201)
 
pro rok 2018 bez příspěvku
 
 
 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209)
 
Příspěvek do 4000 Kč ročně bez omezení věku.
 
Program Zlepšené služby - pojištěnci trpící celiakíí
Na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním. Musí být předložen doklad o nákupu bezlepkových potravin + potvrzení od ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě.
 
 
 
 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - ZPMVCR (211)
 
Pro rok 2018 bez příspěvku
 
 
 
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna - RBPZP (213)
 
Balíčky prevence
- děti do 6 let Podbalíček podpora zdraví 1 příspěvek do 1000 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
- mládež 7-18 letPodbalíček podpora zdraví 1 příspěvek do 1000 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
- pojištěnci nad 19 let - Podbalíček podpora zdraví 2 příspěvek do 1000 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
- pojištěncí nad 60 let - Podbalíček podpora zdraví 1 příspěvek do 1000 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
 
Podrobné podmínky naleznete na webu: https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/
 
 
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví -OZP (207)
 
bez příspěvku i pro rok 2018
 
 
 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - ČPZP (205)
 
pro rok 2018 prozatím nezveřejněno
 
 
 
 
 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode