Klub celiaků Zlín - Bezlepkově ve Zlíně, z.s.

Příspěvky zdravotních pojišťoven

 
Přehled zdravotních pojišťoven, které poskytují příspěvky na bezlepkovou dietu v roce 2017.
 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - VZP (111)
 
Příspěvek až 6000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.
Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepková nebo bez lepku ( v období od 1.1.-31.12.2017) nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně.
 
Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2x ročně, vždy za uplynulé pololetí v max. výši 3000 Kč, a to: 
 
- za období leden - červen od 1.7.-31.8.2017
- za období červenec - prosinec od 1.12.-31.12.2017
 
Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto označeny.
 
Podrobné podmínky čerpání naleznete na webu: www.klubpevnehozdravi.cz/prispevek-na-bezlepkovou-dietu/
 
 
 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - VOZP (201)
 
Příspěvek 400 Kč za rok na doplňky stravy při celiakii
 
Program preventivní zdravotní péče 2017:
- Moje volba (pro dospělé)
Dětská volba (pro děti do 18 let)
 
Podbrobné podmínky čerpání naleznete na webu: www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/
 
 
 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - ZPŠ (209)
 
Příspěvek do 4000 Kč ročně bez omezení věku.
 
Program Zlepšené služby - pojištěnci trpící celiakíí
Na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním. Musí být předložen doklad o nákupu bezlepkových potravin + potvrzení od ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě.
 
Podrobné podmínky čerpání naleznete na webu:www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2017/zlepsene-sluzby
 
 
 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - ZPMVCR (211)
 
Příspěvek 600 Kč ročně pro předškolní děti (3 - 6 let) i školní děti (6 -15 let) na bezlepkové potraviny zakoupené v lékárně, v prodejnách zdravotních potřeb nebo v prodejně zdravé výživy.
 
Podbrobné podmínky naleznete na webu: www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/
 
 
 
 
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna - RBPZP (213)
 
Balíčky prevence
- děti do 6 let, mládež 7-18 let- Podbalíček podpora zdraví 1 příspěvek 500 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
- pojištěnci nad 19 let - Podbalíček podpora zdraví 2 příspěvek 300 Kč za rok na nákup bezlepkových potravin.
 
 
 
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví -OZP (207)
 
bez příspěvku i pro rok 2017
 
 
 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - ČPZP (205)
 
bez příspěvku i pro rok 2017
 
 
 
 
 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode